Binnenkomst en check-up van cilinders bij PowerSeal

De meeste cilinders worden bij PowerSeal aangeleverd door transportbedrijven. Dit omdat de klanten van PowerSeal over heel Europa verspreid zijn. Een enkele klant brengt zijn cilinder(s) zelf naar PowerSeal. Soms is dit ook omdat er bij de cilinder een “verhaal” verteld moet worden of omdat de klant bang is dat er tijdens het transport schade kan ontstaan of de cilinder zoek raakt.

Na ontvangst wordt de cilinder(s) uitgepakt en aan een grondige check-up onderworpen. De ingangscontrole. De gegevens van de klant worden vastgelegd samen met de eventuele wensen van de klant. Bekeken moet worden of er schade aan de cilinder is en of deze gerepareerd moet worden door middel van lassen. Ook moet er zorgvuldig gekeken worden of alle “niet aluminium” delen verwijderd zijn en zo niet, moeten deze gedemonteerd worden. Kan dit niet, dan moeten deze delen gemaskeerd worden om geen schade op te lopen tijdens het proces. Bij onduidelijkheden wordt er contact opgenomen met de klant.

Tijdens deze ingangscontrole worden de cilinders gegraveerd en voorzien van een uniek PS volgnummer om er voor te zorgen dat iedere klant ook zijn eigen cilinder terug krijgt. De gegevens worden in een speciaal planprogramma in de computer opgeslagen en er wordt een werkkaart uitgedraaid die tijdens het hele productieproces bij de cilinder te blijft.

Doordat de gegevens in het plansysteem van PowerSeal zijn opgeslagen kunnen we het proces volgen en waar nodig de klant informeren over de status van de cilinder, de kosten en de levertijd.

Indien klanten zelf een zuiger meesturen word deze door ons nagemeten in onze meetruimte voor de uiteindelijke eindmaat van de cilinder en voorzien van het zelfde nummer als de cilinder. Hierna wordt hij opgeslagen voor verdere metingen of verwerking tijdens het proces. Het is natuurlijk ook mogelijk om bij PowerSeal een passende zuiger te bestellen.

Als extra service verzorgen wij ook het coaten van zuigerveren met Titaan nitride.  Dit is zeker voor de automotoren  aan te bevelen. Ook gedeeltelijk versleten zuigers kunnen door ons worden gecoat met een speciale coating waardoor deze nog langer bruikbaar zijn en minder snel slijten.


Nadat al deze handelingen met uiterste zorgvuldigheid zijn doorlopen gaan de cilinders door volgende fase in ons productie proces. Namelijk het reinigen, voorhonen en mogelijk lassen van de cilinder.

Is uw interesse gewekt, volg ons dan op Facebook.

Wordt vervolgt.